แบบฝึกหัดคัดลายมือ ก-ฮ ฝึกทักษะการลากเส้นประ และระบายสีไปในตัว มีทั้งหมด 44 แผ่น ดาวน์โหลดฟรี

แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับฝึกคัดลายมือ เพื่อฝึกสมาธิและฝึกการลากเส้นตามเส้นปะ และสามารถท่องตามตัวพยัญชนะไทย เมื่อฝึกคัดบ่อยๆเด็กจะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย ในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ มีภาพประกอบและสามารถระบายสีได้ภายในเล่ม โดยมีทั้งหมด 44 หน้า

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่างสุดของบทความ

ตัวอย่าง แบบฝึกหัดคัดลายมือ

ที่มา ขอบคุณและสามารถติดตามเพจได้ที่ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

(Visited 4,828 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!