แบบฝึกหัดคัดลายมือเรขาคณิต แบบฝึกหัดอนุบาลลากเส้นประเรขาคณิต ฝึกทักษะจำรูปแบบ

แบบฝึกหัดคัดลายมือเรขาคณิตในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายเรขาคณิต ชุด1

แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับฝึกคัดลายมือ เพื่อฝึกสมาธิและฝึกการลากเส้นตามเส้นปะ เมื่อฝึกคัดบ่อยๆเด็กจะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

แบบฝึกหัดเรขาคณิต-เล่ม

(Visited 436 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!