แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ, คัดลายมือ A-Z, ฝึกคัดตัวเลข1-100, ฝึกคัดวันจันทร์-อาทิตย์, ฝึกคัดคำศัพท์

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทยในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ, คัดลายมือ A-Z, ฝึกคัดตัวเลข1-100, ฝึกคัดวันจันทร์-อาทิตย์, ฝึกคัดคำศัพท์

สามารถฝึกเขียนได้ตั้งเเต่ก่อนอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจริง

แบบฝึกคัดลายมือ

(Visited 140,837 times, 31 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!