โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศ งดเก็บค่าเทอม ช่วงโควิด

โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศ งดเก็บค่าเทอม ช่วงโควิด และการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของนักเรียน-ผู้ปกครอง

วันที่ 10 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19” นอกจากนี้ ยังออกประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบำรุ่งการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งประกาศดังกล่าวมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท, งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ของนักเรียนห้องเรียนที่ 1 ทุกระดับ (SMFT Classroom) ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท,

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนงดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ หรือค่าใช้จ่ายด้านสื่อเทคโนโลยี สื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด

(Visited 57 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!