โรงพยาบาลราชวิถี แจ้งพบบุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิดเพิ่มอีก 10 ราย

โรงพยาบาลราชวิถี แจ้งพบบุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิดเพิ่มอีก 10 ราย ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศเรื่องตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-19 ระบุว่า จากการตรวจพบแพทย์ประจําบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อ 1 รายในวันที่ 5 เม.ย.2564

คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ดําเนินการสอบสวนโรค พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย ส่งผลให้บุคลากรจํานวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลจึงมีความจําเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมี ประกาศเป็นระยะๆ ในลําดับต่อไป

สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ร่วมกับมีประวัติ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ท่านสามารถรับบริการได้ที่ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งจะเปิดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12-15 เม.ย.64 เวลา 08.30-15.30 น. หรือใช้ระบบ ปรึกษาแพทย์ทางไกล โดยสามารถเข้าไปประเมินตนเองผ่านระบบเพื่อเข้ารับการตรวจออนไลน์ ปรึกษาแพทย์ทางไกล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ที่มาข่าวสด

(Visited 153 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!