แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาอังกฤษ คำศัพท์สำหรับเด็กๆ สัตว์รอบตัวเรา ลากเส้นประภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ฝึกคัดลายมือคำศัพท์รอบตัว ประกอบด้วยใบงาน 3 แผ่น

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

คัดลายมือภาษาอังกฤษ
ฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ที่มา ภาษาอังกฤษออนไลน์

(Visited 10,645 times, 4 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!