แบบฝึกหัด อนุบาล คัดลายมือ ก-ฮ ระบายสีตัวการ์ตูนในเล่ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย แบบฝึกหัดอนุบาล สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้

แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ ชุด3

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดคำว่า แบบฝึกหัดอนุบาลดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทยในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮโดยแบ่งเป็น คัดลายมือตามเส้นประ ก-ฮ และระบายสีตามพยัญชนะในเล่ม

โดยเด็กๆจะได้ฝึกทักษะ การเขียนหนังสือ และทักษะการระบายสีตัวการ์

สามารถเขียนและระบายสีการ์ตูนได้ฝึกเขียนได้ตั้งเเต่ก่อนอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาลดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือก-ฮ
แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือก-ฮ
แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือก-ฮ
แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือก-ฮ

ที่มา exercise-exam

(Visited 895 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!