แบบฝึกหัด อนุบาล คัดลายมือ ก-ฮ มีรูปกระกอบในเล่ม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย แบบฝึกหัดอนุบาล สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้

แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ ชุด3

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทยในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮโดยแบ่งเป็น คัดลายมือตามเส้นประ ก-ฮ หน้าละหนึ่งตัวอักษร

โดยเด็กๆจะได้ฝึกทักษะ การเขียนหนังสือ และทักษะการระบายสีตัวการ์

สามารถเขียนและระบายสีการ์ตูนได้ฝึกเขียนได้ตั้งเเต่ก่อนอนุบาล, อนุบาล 1, อนุบาล 2, อนุบาล 3

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดคัดลายมือ เด็กอนุบาล
แบบฝึกหัดคัดลายมือ เด็กอนุบาล
แบบฝึกหัดคัดลายมือ ก-ฮ
แบบฝึกหัดคัดลายมือ ก-ฮ

ที่มา exercise-exam

(Visited 1,362 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!