แบบฝึกหัด คัดลายมือ ก-ฮ ระบายสีตัวการ์ตูนในเล่ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย ในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ ชุด2

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดคำว่าดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทยในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือก-ฮโดยแบ่งเป็น คัดลายมือตามเส้นประ ก-ฮ และระบายสีตามพยัญชนะในเล่ม

สามารถเขียนและระบายสีการ์ตูนได้ฝึกเขียนได้ตั้งเเต่ก่อนอนุบาล

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา exercise-exam

(Visited 425 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!