แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ค้นหาคำศัพท์ในตาราง

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก มาให้เพื่อน ๆ เด็ก ๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้และสนุกไปกับภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ที่ตรงตามบริบท: ให้เด็กศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัว อาทิ คำศัพท์สัตว์ อารมณ์ ผักผลไม้ สี ค้นหาคำเหล่านั้นในตาราง

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษคำศัพท์นี้ สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

(Visited 805 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!