แบบฝึกหัดคัดลายมือ อนุบาล คัดลายมือ A-Z ตัวเล็ก ตัวใหญ่ คัดตัวเลข 1-10 และระบายสีการ์ตูนในใบงาน

แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับฝึกคัดลายมือ เพื่อฝึกสมาธิและฝึกการลากเส้นตามเส้นปะ และสามารถท่องตามตัวภาษาอังกฤษ เมื่อฝึกคัดบ่อยๆเด็กจะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย ในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ คัดตัวเลข 1-10 คัดลายมือภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่างสุดของบทความ

แบบฝึกหัดคัดลายมือ ฝึกคัดตัวเลข
คัดลายมือภาษาอังกฤษ
คัดลายมือ A-Z
คัดลายมือ A-Z

(Visited 33,137 times, 5 visits today)
error: Content is protected !!