แบบฝึกหัดคัดลายมือ ตัวเลขอารบิก 1-10 ฝึกลากเส้นประ และมีตัวการ์ตูนให้นับเลขตามและระบายสี

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย ในเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกคัดลายมือตัวเลขอารบิก 1-10 ภายในแบบฝึกหัดจะมีตัวเลขคัดลายมือตามเส้นประ และมีตัวการ์ตูนให้นับเลข และสามารถระบายสีได้ โดยสามารถฝึกหัดคัดลายมือได้ตั้งแต่ก่อนอนุบาล เพื่อเตรียมพร้อม

แบบฝึกหัดคัดลายมือ 1
แบบฝึกหัดคัดลายมือ 2
แบบฝึกหัดคัดลายมือ 3

.

.

แบบฝึกหัดคัดลายมือ 9
แบบฝึกหัดคัดลายมือ 10

ที่มา worksheetfun

(Visited 20,565 times, 11 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!