แบบฝึกหัดคัดลายมือ ข ไข่ ฝึกคัดลายมืออนุบาล สามารถฝึกคัดได้ทุกวัน

แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับฝึกคัดลายมือ เพื่อฝึกสมาธิและฝึกการลากเส้นตามเส้นปะ และสามารถท่องตามตัวภาษาอังกฤษ เมื่อฝึกคัดบ่อยๆเด็กจะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย ในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือแบบฝึกคัดลายมือ ข ไข่

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่างสุดของบทความ

ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถโหลดได้ฟรี

kad_t_2

(Visited 1,454 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!