แบบฝึกหัดคัดลายมือเลขไทย-อารบิก 1-10, แบบฝึกคัดลายมือ A-Z ปฐมวัย อนุบาล ดาวน์โหลดฟรี

แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับฝึกคัดลายมือ เพื่อฝึกสมาธิและฝึกการ

ลากเส้นตามเส้นปะ และสามารถท่องตามตัวภาษาอังกฤษ เมื่อฝึกคัด

บ่อยๆเด็กจะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ

แบบฝึกหัดคัดลายมือ ในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ คัดตัวเลข 1-10 คัดลายมือภาษาอังกฤษ A-Z ทั้ง

พิมพ์เล็กและคำศัพท์พร้อมท่องจำไปในตัว

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่างสุด

ของบทความ

ที่มา pantown.com
ที่มา pantown.com

คัดลายมือตัวเลขอารบิกและเลขไทย

ที่มา kruupdate

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ ดาวน์โหลด โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง

(Visited 8,311 times, 3 visits today)
error: Content is protected !!