แบบฝึกหัดคัดลายมืออนุบาล คัดลายมือตัวเลขอารบิก ลากเส้นประ 1-100 และเติมตัวเลขที่หายไป

แบบฝึกหัดคัดลายมือ คณิตศาสตร์ ตัวเลขอารบิก ในเล่มนี้ประกอบด้วย

คัดลายมือ 1-10 , คัดลายมือ 1-20, คัดลายมือ 1-50, คัดลายมือ 1-100, เติมตัวเลขในช่องว่างที่หายไป, ฝึกเขียน 1-100

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง โดยรูปตัวอย่างอยู่ด่านล้างสามารถเลือกดูก่อนกดดาวน์โหลด

คัดลายมือ 1-10
คัดลายมือ 1-20
คัดลายมือ 1-50
เติมตัวเลขว่างที่หายไป
คัดลายมือ 1-100

ที่มา lottylearns

(Visited 9,927 times, 6 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!