แบบฝึกหัดคัดลายมือวันจันทร์-วันอาทิตย์ ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมภาพน่ารักในเล่ม ดาวน์โหลดฟรี

แบบฝึกหัดคัดลายมือวันจันทร์-วันอาทิตย์ ในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับฝึกคัดลายมือ เพื่อฝึกสมาธิและฝึกการลากเส้นตามเส้นปะ และสามารถท่องตามตัวภาษาอังกฤษ เมื่อฝึกคัดบ่อยๆเด็กจะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ

แบบฝึกคัดลายมือ วันจันทร์-วันอาทิตย์ ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมหัดอ่าน

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

แบบฝึกหัดเขียน-อ่าน-วัน

(Visited 2,094 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!