แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาอังกฤษ คัดศัพท์ตัวเลข คัดลายมือหมวดคำศัพท์ผลไม้

การเขียนด้วยลายเส้นสามารถเขียนด้วยปากกาปลายกว้างหรือแปรงปลายแหลม คัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียน ซึ่ง จะต้องคํานึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรเเละต้องเขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ แบบฝึกหัดคัดลายมือนี้ ประกอบด้วย คัดลายมือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการคัดคำศัพท์ผลไม้และระบายสีตัวการ์ตูนได้ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษคำศัพท์นี้ สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง แบบฝึกหัดฟรี

ที่มา Kritsana Chuelai 

(Visited 3,424 times, 2 visits today)
error: Content is protected !!