แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล ฝึกทักษะการคิดเลข เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับปฐมวัย โหลดฟรี!

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาล ผู้ปกครองและคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดคิดเลขทั้ง 5 ชุด ให้เด็ก ๆ ไปทำกันได้ฟรี โดยใน 1 ชุด จะมีแบบฝึกหัด ชุดละ 9 หน้า ฝึกทักษะการคิดเลขเร็วเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับปฐมวัยได้เลย

ตัวอย่าง แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล ชุดที่ 1
ตัวอย่าง แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล ชุดที่ 2
ตัวอย่าง แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล ชุดที่ 3
ตัวอย่าง แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล ชุดที่ 4
ตัวอย่าง แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล ชุดที่ 5

ที่มา exercise-exam

(Visited 2,397 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!