แบบฝึกคัดลายมือ บทกลอน กลอนสี่ เหมาะสำหรับปฐมวัย ฝึกคัดลายมือตามเส้นประฟรี

ฝึกคัดลายมือ เพื่อฝึกสมาธิและฝึกการลากเส้นตามเส้นปะ และสามารถท่องตามตัวภาษาอังกฤษ เมื่อฝึกคัดบ่อยๆเด็กจะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ

แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทย ในเล่มนี้ประกอบด้วย

แบบฝึกคัดลายมือ บทกลอนไทย

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดคำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ

(Visited 566 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!