ยะลา เอาจริง! ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน โดนปรับ 20,000บาท

ยะลา เอาจริง จับปรับแน่ ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน โดนปรับ 20,000 บาท หลังผู้ว่าราชการจังหวัดออกกฎเข้มควบคุมโรคโควิดแพร่ระบาด

วันที่ 16 เม.ย.2564 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีการออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ฉบับที่ 98/2563 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้

ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก

ติดตั้งและสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนในการเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหากผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานมีความผิดตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ที่มาข่าวสด

(Visited 30 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!