ด่วน! พนักงานขสมก.ติดโควิด กัก 10 คนใกล้ชิด ตรวจหาเชื้อ พร้อมเปิดไทม์ไลน์

ด่วน! พนักงานขสมก.ติดโควิด กัก 10 คนใกล้ชิด ตรวจหาเชื้อ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ เผยเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ สั่งป้องกัน-คุมเข้ม

วันที่ 16 เม.ย.64 รายงานข่าวจาก คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 เม.ย.64 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 59 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า หัวหน้างานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงได้จัดส่งรถพยาบาลไปรับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
2. หัวหน้างานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง

สำหรับไทม์ไลน์ของหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ สรุปได้ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทาง
กลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทาง
กลับบ้าน ในเวลา 16.00 น.

วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทาง
กลับบ้าน ในเวลา 18.30 น. โดยได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับน้องชาย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. ได้นั่งรถยนต์ของสายตรวจ ขสมก. ไปตรวจเส้นทางเดินรถบริเวณท้องสนามหลวง และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทาง
กลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. คนขับรถได้ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งไปส่งที่วัดไร่ขิง เพื่อร่วมพิธีเปิดงานประจำปี
วัดไร่ขิง และลูกสาวผู้ติดเชื้อได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมารับกลับบ้าน ในเวลา 18.00 น.

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ไปดูโครงการบ้านที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. ไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวข้าวหอม จังหวัดนครปฐม และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 11 – 13 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปที่โรงพยาบาลสามพรานด้วยรถยนต์ส่วนตัว
เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 09.00 น.

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามพรานว่า
เป็นผู้ติดเชื้อฯ ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม

3. ผู้ติดเชื้อเป็นหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถยนต์ประจำตำแหน่งของหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ตรวจสอบ พบว่ามีพนักงานสัมผัสผู้ติดเชื้อ 10 คน จึงให้พนักงานดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

(Visited 21 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!